Garanti

Baltresto OU bastutunnor och badtunnor, har en 24-månaders garanti för privat bruk. Företag har en garanti på 6 månader. Garantin täcker material- och tillverkningsdefekter. För att garantin ska gälla krävs det att produkten används enligt anvisningarna. Under garantitiden kan det förekomma fel på produkten . Då sänder Baltresto Ltd delen / delarna gratis. Innan Baltresto Ltd skickar ut delen/delarna behöver vi säkerställa att felet / skadan täcks utav garantin. Kunden är skyldig att tillhandahålla den information som Baltresto Ltd behöver veta, för att fastställa att skadan täcks av garantin. I tveksamma fall, och Baltresto Ab: s begäran, är kunden skyldig att skicka den skadade delen / delarna för inspektion innan ett beslut.

Skador och fel som inte täcks av garantin

Garantin täcker inte vårdslös användning, felaktig installation eller skador som orsakats av förflyttning. Kunden uppmanas att arbeta på ett sådant sätt att skadorna kan undvikas och förebyggas slutförandet av skador på försämringen. Garantin omfattar inte trämaterialet typiska fel. Dessa inkluderar, t.ex.. Trä sprickbildning, blekning, läckage. Garantin gäller inte pågrund av värme smältning och frysnings skador. Garantin täcker inte heller ifall man tänder kaminen utan vatten eller försöka smälta det frysta vattnet i kaminen genom att tända den! En badtunna som fryst till is och fått skador täcks inte av garantin. Töm badtunnan hela tiden om det finns en uppenbar risk för frost. Skador pågrund av Kemikalier täcks inte av garantin.

I garantiärenden kontakta servicecenter, ring eller e-post, info@badtunna-bastutunna.se